Roklen - Comprehensive expertise in all areas of global finance TM

CZ EN

 

Roklen Fin je nezávislá investiční banka poskytující klientům nezávislé poradenství v oblasti fúzí a akvizic, emisí akcií nebo obligací soukromým investorům (private placements) a na veřejných kapitálových trzích, a poradenství při finančních restrukturalizacích a rekapitalizacích

Roklen Fin nabízí svým klientům rozsáhlé regionální transakční schopnosti a zkušenosti v celé střední a východní Evropě a v německy mluvících zemích

Na jednotlivých transakcích spolupracujeme s předními světovými investičními bankami, jakož i se specializovanými nezávislými firmami působícími v oblasti korporátních financí ve Velké Británii, Německu, téměř všech zemích střední a východní Evropy, stejně jako SAE a Číně. Tato flexibilita a šíře našich obchodních kontaktů nám poskytuje nejlepší možný přístup k místním investorům, regulátorům a státní správě a nejlepší možnou sektorovou a produktovou expertízu a místní realizační schopnosti

M&A Advisory

M&A poradenství

Nezávislé poradenství v oblasti fúzí, akvizic, prodeje firem a aktiv, společného podnikání (joint ventures) a korporátní restrukturalizaci

Fund Raising

Financování

Umístění akcií a obligací firem a specifických projektů soukromým investorům (private placement), získávání kapitálu pro investiční fondy, produkty strukturovaného financování

Capital Markets

Služby kapitálových trhů

Služby firmám, které chtějí emitovat akcie nebo dluh na veřejných kapitálových trzích. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti, plně licencovaného obchodníka s cennými papíry a člena Pražské burzy cenných papírů, budeme nabízet přípravu a úpis pro primární veřejné emise akcií (IPO), sekundární veřejné emise akcií (SPO), emise dluhopisů a konvertibilních dluhopisů

Restructuring

Restrukturalizace

Restrukturalizace závazků / dluhů vůči bankám a jiným věřitelům. Roklen Fin pracuje s firmami, které jsou ve finanční tíži nebo neoperují na úrovni svého potenciálu a radí jim, jak zlepšit jejich výkonost a jak dosáhnout strategických změn

Squeeze Outs and Public Tenders

Nabídky převzetí a veřejné dražby

Prostřednictvím naší dceřiné společnosti budeme nabízet i další služby na kapitálových trzích, které vyžadují licenci obchodníka s cennými papíry, včetně např. organizování a provádění nabídek na převzetí a veřejných dražeb v souladu s příslušnou regulací podnikání na kapitálovém trhu ČR a EU

Nezávislé poradenství

Roklen Fin je nezávislý poradce v oblasti korporátních financí. Nejsme kapitálově napojeni na žádnou instituci, u které by mohlo docházet k případnému střetu zájmů a jsme motivováni pouze zájmy našich klientů

Pro jednotlivé specifické projekty spolupracujeme s těmi nejvhodnějšími sektorovými a produktovými specialisty mezi předními mezinárodními investičními bankami a nezávislými poradenskými firmami po celém světě

Transakční zkušenosti

Během naší profesionální spolupráce jsme úspěšně uzavřeli dlouhý seznam transakcí. Celkem jsme radili na více než 60 transakcích v celkovém objemu přes 30 miliard EUR

Regionální zaměření

Seniorní bankéři Roklen Fin mají kumulativně více než 25 let zkušeností z práce na transakcích ve střední a východní Evropě, Rusku a Turecku

Roklen Fin dlouhodobě spolupracuje s globální aliancí Mergers Alliance International Partnership. Mergers Alliance je celosvětová síť firem působících v korporátních financích, zahrnující více než 400 vysoce talentovaných investičních bankéřů s kancelářemi ve 42 zemích světa

Dlouhodobě spolupracujeme i se sítí nezávislých lokálních partnerů, podobně zaměřených poradenských firem v Německu (DACH), Polsku, na Slovensku, v pobaltských republikách, Maďarsku, na Balkánu a na Ukrajině, v Rusku, Číně a SAE

Poradenství

Kreditní rating
Strategické poradenství akcionářům
Strategické poradenství

Akviziční příležitosti
v Německu
Poradenství Pentě při prodeji PENTA
Poradenství EPH v M&A a financování EP
Poradenství kupujícímu BC Partners
Poradenství při prodeji EUR 105 mln
Nepřátelské převzetí společnosti Pliva Actavis EUR 2.5 bn
Poradenství představenstvu při veřejné nabídce na převzetí EUR 851 mln
Exluzivní BookRunner na emisi směnitelných obligací EUR 639 mln
Exluzivní agent pro umístění kapitálu nemovitostního fondu EUR 100 mln
Akvizice 25% INA EUR 505 mln
Finanční poradenství
Úpis
Joint Book Runner IPO
EUR 320 mln
Akvizice Slovnaftu
Poradenství kupující společnosti MOL
EUR 240 mln
Poradenství prodávajícímu FNM
Poradenství prodávajícímu OCKA
Poradce představenstva
Poradce na obrané strategii vůči možnému nepřátelskému převzetí
Andrea Lauren
Andrea Lauren
Managing Director


Roklen Fin poskytuje nezávislé poradeství v oblasti podnikových financí (M&A, finanční restrukturalizace, soukromé a veřejné emise dluhu a akcií) z pražské kanceláře se zaměřením na německy mluvící země a region střední a východní Evropy

Kontaktní údaje:

M: +420 724 896 609
lauren@roklen.cz

Andrea Lauren je corporate finance profesionál s více než 17 lety zkušeností ve střední a východní Evropě, Rusku a Turecku. Andrea pracovala posledních 13 let v Londýně, jako seniorní M&A bankéř v HSBC a JPMorgan. Předtím pracovala v Citigroup, Credit Lyonnais a ABN AMRO Bank v Praze, kde začala svou kariéru v roce 1995

Andrea Lauren má velké zkušenosti z řízení M&A transakcí, celkem svým klientům radila na více než 30 transakcích v celkovém objemu 25 miliard EUR

Jako M&A bankéř řídila Andrea Lauren týmy až 50 profesionálů odpovědných za transakční vyjednávání, strukturováni a financování, koordinaci komplexního účetnictví, právní, daňové a technické due diligence a PR

Andrea dlouhodobě spolupracuje s neformální sítí předních nezávislých corporate finance poradenských firem v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, všech zemích bývalé Jugoslávie, Pobaltí, Ukrajiny a Ruska, jakož i nezávislými poradenskými firmami v Londýně a Německu

Andrea pracovala jako poradkyně na mnoha velkých regionálních transakcích, včetně:

 • Poradenství při získávání kreditního ratingu pro Český Aeroholding
 • Strategické poradenství akcionářům Slevomatu
 • Poradenství KKCG na určitých akvizičních příležitostech v Německu
 • Poradenství Pentě při prodeji Alpha Medical, předního řetězce lékárenských laboratoří v České a Slovenské republice
 • Poradenství EPH v oblasti M&A a financování jejich nabídky na koupi Enea, 3. největší polské energetické společnosti
 • Poradce BC Partners při jejich nabídce na koupi Žabky, polského maloobchodního řetězce, od Penty
 • Poradce private equity akcionářům při prodeji internetového portálu Centrum private equity firmě Warburg Pincus za 105m EUR
 • Poradce TAV, tureckého operátora letišť, při jejich IPO ve výši 320m USD
 • Poradce Actavis při jejich nepřátelské plně financované nabídce na převzetí veřejně obchodované chorvatské farmaceutické firmy Pliva ve výši 2,5 miliardy USD
 • Poradce BorsodChem při jejich nabídce na výkup jejich akcií ve výši 851m USD ze strany private equity firem Permira a VCP
 • Exlusivní Bookrunner na emisi směnitelném dluhopisu ve výši 639m USD, směnitelné do akcií Gedeon Richter, přední středoevropské farmaceutické firmy
 • Exlusivní equity placement agent pro středoevropský fond nemovitostí, placement ve výši 100m EUR
 • Poradce MOL při výkupu minoritních akcionářů Slovnaftu ve výši 240m USD
 • Poradce MOL při akvizici strategického podílu na chorvatské ropné společnosti INA ve výši 505m EUR
 • Poradce FNM České republiky při privatizaci Českého Telecomu
 • Poradce Konsolidační agentury České republiky při privatizaci strojírenského konglomerátu Škoda Holding
 • Poradce BorsodChem na obranné strategii před možným nepřátelským převzetím

Andrea má titul BA v Business Administration z Odense University, Dánsko, a je Chartered Financial Analyst (CFA)

Jakub Burda
Jakub Burda
Roklen Corporate Finance Director


Jakub Burda pracuje jako Director v oddělení corporate finance, kde má na starosti rozvoj oddělení a řízení transakcí

Kontaktní údaje:

M: +420 602 717 976
burda@roklen.cz

Jakub Burda je seniorní investiční bankéř s více než 8 letou praxí v oblasti firemních financí (corporate finance) se zaměřením na poradenství v oblasti prodeje a nákupu společností (M&A). Jakub zahájil svoji profesní dráhu v roce 2006 v oddělení corporate finance společnosti Patria, kde měl za dobu svého působení na starosti vyhledávání a řízení transakcí zejména v České republice s přesahem do většiny evropských států. V Patrii byl členem představenstva společnosti Patria Corporate Finance.
V rámci poradenských činnosti se Jakub podílel na více než 12 transakcích v celkovém objemu přesahujícím 7 miliard CZK

Jeho odpovědnost v rámci M&A projektů představuje zejména projektové řízení transakčních týmů, vyjednávání a moderaci komunikace mezi smluvními stranami, koordinování a exekuci poradenských činností v oblasti analýzy trhu, oceňování podniků, hloubkových prověrek akvizičních cílů, studií proveditelnosti, posuzování investičních případů a tvorby prodejních strategií
Jakubovou doménou jsou transakce v oblasti stavebnictví a přidružených odvětví, včetně těžby a výroby a stavebních materiálů, transakce v sektoru nemovitostí, logistiky, potravinářství, strojírenství a služeb
Jakub pracoval jako poradce na transakcích pro významné společnosti v regionu, včetně:

 • Poradenství při prodeji specializované stavební společnosti Viamont DSP do holdingu STRABAG
 • Poradenství při akvizici české části drogistické sítě SCHLECKER pro pkSolvent (drogerie TETA)
 • Poradenství majiteli stavební společnosti DIS Brno při prodeji do skupiny PSJ
 • Poradenství majiteli specializované přepravní společnosti OMEGA SERVIS HOLDING při prodeji do francouzské skupiny GCA
 • Poradenství při prodeji nejmenované české společnosti, evropského lídra v oblasti výstavby čistých provozů finančnímu investorovi
 • Poradenství při prodeji společnosti KRPA Dehtochema, předního výrobce hydroizolačních technologií, do skupiny KVK
 • Poradenství při prodeji společnosti ACIS, zabývající se výstavbou a údržbou čerpacích stanic, do skupiny TOKHEIM
 • Poradenství při prodeji elektroinstalační společnosti GiTy
 • Poradenství při prodeji společnosti AVÍZO, výrobci izolačních a nárazuvzdorných materiálů
 • Poradenství při akvizici RD Rýmařov, středoevropského lídra v oblasti výroby a výstavby prefabrikovaných dřevěných rodinných domů
 • Poradenství při prodeji společnosti Panbex švýcarské skupině Sika
 • Mezi další Jakubovi klienty v oblasti strategického poradenství patřili SKANSKA, United Bakeries, SMP, Nexity, Český Aeroholding, Schneider Electrics, DORMA, ČD Cargo, LUMEN Energy, Železničné stavby Košice

Jakub Burda získal titul stavebního inženýra v oboru management a ekonomika na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze

Jan Mach
Jan Mach
Roklen 360 Managing Director


Jan Mach má více jak 20 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů. Působí jako člen představenstva a Managing Director ve společnosti Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.)

Kontaktní údaje:

M: +420 603 482 080
mach@roklen.cz

Ve společnosti FINANCE Zlín, a.s. zastával pozici vedoucího oddělení obchodování a hlavního makléře. Později působil jako vedoucí oddělení Corporate Finance

Podílel se na přípravě a organizaci nabídek převzetí, dražeb cenných papírů, veřejných návrhů a přeměn společností pro více než 100 společností

 • V roce 1994 úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, obor automatizované systémy řízení v elektrotechnice. Po ukončení studia absolvoval školení pro přípravu na makléřské zkoušky a školení obchodování na terminálu RM-S
 • V roce 1995 úspěšně složil makléřské zkoušky a získal povolení působit jako makléř
 • V roce 1995 založil společnost FINANCE Zlín, s.r.o., která ve stejném roce získala licenci obchodníka s cennými papíry
 • V letech 1995 - 2002 působil jako jednatel FINANCE Zlín, s.r.o.
 • V roce 1998 absolvoval školení Deriváty I, II., pořádané RM-Systémem
 • V srpnu 2000 absolvoval odbornou stáž u dánského obchodníka s cennými papíry MIDAS FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
 • V letech 2003, 2006, 2011 řídil procesy a podílel se na zpracování žádostí o rozšíření povolení poskytovat investiční služby pro FINANCE Zlín, a.s. Ve všech případech ČNB souhlas udělila

V roce 1994 úspěšně absolvoval studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně, obor automatizované systémy řízení v elektrotechnice. Po ukončení studia absolvoval školení pro přípravu na makléřské zkoušky a školení obchodování na terminálu RM-S

Libor Buček
Libor Buček
Roklen 360


Libor Buček je profesionál v oblasti corporate finance s více než 20letou zkušenosti v oblasti kapitálových trhů. Jeho doménou jsou speciální operace na kapitálových trzích a oceňování podniků

Kontaktní údaje:

M: +420 604 372 957
bucek@roklen.cz

Libor se podílel na organizaci více než 100 dražeb cenných papírů, zpracoval více než 300 valuací podniků, realizoval pro klienty desítky squeeze-outů, poskytoval poradenství při rozdělování několika dopravních společností

 • V letech 1993 - 1998 působil ve Foresbank, a.s. Nejprve jako referent obchodního odboru, později měl na starosti činnosti týkající se výkonu funkce depozitáře investičních společností a speciální operace s cennými papíry
 • V letech 1998 - 2002 působil jako nezávislý soudní znalec pro obor ekonomika, obor ceny a odhady se specializací na cenné papíry. Pro klienty zpracovával znalecké posudky či zprávy za účelem ocenění vkladu do společnosti, doložení přiměřenosti ceny akcií v nabídce převzetí, přezkoumání návrhu smlouvy o fúzi, nájmu části podniku a převodu jmění na akcionáře
 • Počínaje okem 2002 až doposud je zaměstnancem společnosti FINANCE Zlín, a.s. (nyní Roklen360 a.s.), kde je zodpovědný zejména za poradenské činnosti týkající se nabídek převzetí, squeeze-outů, veřejných návrhů smluv na koupi akcií, dražeb cenných papírů, změn podob a forem cenných papírů, jakož i poskytování porad týkajících se přeměn společností
 • Po dobu několika let působil ve statutárních i dozorčích orgánech výrobních i finančních institucí

V roce 1989 absolvoval studium na VAAZ v Brně, obor konstrukce letadel. Libor je držitelem makléřské licence a soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky

Radek Musil
Radek Musil
Roklen Coporate Finance Analytik

Kontaktní údaje:

M: +420 724 082 522
musil@roklen.cz

Radek Musil působí jako Analytik v oddělení firemních financí od roku 2014. Radek poskytuje analytickou podporu při akvizicích, prodejích a podílí se na jejich zpracování a exekuci

 • Před příchodem do Roklen Corporate Finance Radek nabíral pracovní zkušenosti ve farmaceutickém průmyslu. V roce 2013 byl členem vítězného týmu investiční soutěže CFA Research Challenge a reprezentoval Českou republiku v EMEA finále v Londýně

Radek absolvoval jako nejlepší v ročníku bakalářské studium na University of New York in Prague v oboru Business Administration a je držitelem titulu Master of Science z Fakulty účetnictví prestižní London School of Economics, s oceněním Merit

Tomáš Juchelka
Tomáš Juchelka
Roklen Corporate Finance Analytik

Kontaktní údaje:

M: +420 774 884 125
juchelka@roklen.cz

Tomáš Juchelka pracuje jako Analytik v oddělení firemních financí od února 2015. Jeho úkolem v rámci M&A transakcí je poskytování analytické podpory při akvizicích, prodejích a podílení se na jejich exekuci

 • Svou profesní dráhu zahájil letními stážemi na odděleních Top Corporations a Investment banking ve společnosti Komerční banka a.s.
 • V roce 2012 nastoupil na pozici juniorního analytika do společnosti Venture Investors Corporate Finance s.r.o., kde působil až do svého příchodu do společnosti Roklen

Tomáš absolvoval bakalářské studium na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze v oboru Ekonomie a Finance a nyní zde pokračuje v navazujícím magisterském studiu v oboru Finance, Finanční trhy a Bankovnictví

Milan Sekerák
Milan Sekerák
Roklen Corporate Finance Analytik

Kontaktní údaje:

M: +420 776 223 118
sekerak@roklen.cz

Milan Sekerák je Analytik v oddělení firemních financí od listopadu 2015. V rámci M&A transakcí Milan poskytuje analytickou podporu při akvizicích, prodejích a podílí se na jejich zpracování a exekuci

 • Své prvotní pracovní zkušenosti získal jako Business Analytik v oblasti korporátního bankovnictví ve společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s.
 • V roce 2015 absolvoval semestrální výměnný pobyt na univerzitě HEC Montréal v rámci svého magisterského studia

Milan absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru bankovnictví a pojišťovnictví. Nyní zde dokončuje magisterské studium v oborech bankovnictví, pojišťovnictví a oceňování podniku

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Linkedin
ROKLEN FIN A.S. • VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 838/9 • 110 00 PRAHA 1